// Seks / Ekstra... Intro... Seks...

Seks

relacje międzyludzkie, seks, typy osobowości, Kobieta, mężczyzna, introwertyk, ekstrawertyk, choleryk, sangwinik, uzewnętrznianie się
Ekstra... Intro... Seks...

Zacznijmy od początku...

INTROWERSJA - cecha osobowości polegająca na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań do wewnątrz – na własne myśli i emocje, z jednoczesnym zmniejszonym zainteresowaniem i aktywnością skierowanymi na świat zewnętrzny.

EKSTRAWERSJA - cecha osobowości polegająca na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań ku otoczeniu.

Bardzo rzadko można spotkać doskonały, czysty typ osobowości. Z powyższych i bardzo w sumie ogólnych opisów tych dwóch cech osobowości wynika, że ekstrawertycy o wiele łatwiej zawierają nowe znajomości, łatwiej nawiązują kontakty erotyczne i o wiele łatwiej przychodzi im uzewnętrznianie reakcji seksualnych (kobiety u których ekstrawersja jest cechą dominującą osobowości częściej od introwertyczek osiagają orgazmy i mają o wiele mniej z nim kłopotów).U mężczyzn z różnymi typami osobowości ma miejsce większa odmienność zachowań seksualnych, co można powiązać z silniejszym związkiem danego typu z temperamentem i biologią. Różnice te mają mniejszy wymiar u kobiet ze wzgledu na wpływ jaki wywierają na ich życie seksualne normy kulturowe i życie psychiczne.
Analiza tych dwóch pojęć może prowadzić do dość błędnych wniosków, że ekstrawertycy mają o wiele lepsze życie seksualne, niż introwertycy. Należy podkreślić, że introwertycy nie są w jakiś sposób upośledzeni lub gorsi jeśli chodzi o życie seksualne. Ich mniejszej aktywności seksualnej towarzyszy zwykle większa intensywność przeżyć i doznań wewnętrznych. Jest to spowodowane wyższym poziomem autorefleksji. Kobieta o osobowości ekstrawertycznej łatwiej nawiązuje więź erotyczną, szybciej rozwija umiejętność osiągania bardzo ekspresyjnego w uzewnętrznianiu orgazmu. Introwertyczka zdolność tą rozwija póżniej, ale towarzyszy jej zdecydowanie głębszy wymiar doznań i większe poczucie więzi z partnerem.Badania wskazują, że mężczyźni introwertycy często mają problem z zaburzeniami wzwodu. Ekstrawertycy natomiast mają problem z czasem trwania współżycia, co objawia się przedwczesnymi wytryskami. Oprócz tego są w przeciwieństwie do introwertyków bardziej konfliktowi i ich reakcje są bardziej burzliwe. U introwertyków konflikt narasta stopniowo, ale wolniej też ustępuje.Do często spotykanych zjawisk należy brak akceptacji własnego JA i wyobrażenie, że w idealnym JA zawiera sie zespół cech, których się nie ma. Towarzyszy temu również przekonanie, że życie w innej osobowości lub jako osoba o innych cechach psychicznych byłoby łatwiejsze i bardziej udane. Umiejętność samoakceptacji jest podstawą zdrowia psychicznego. Nie ma lepszych lub gorszych typów osobowości. Istnieje tylko mniejsza lub większa akceptacja siebie, czyli zgodność JA idealnego z realnym.

Według przeprowadzonych dotąd badań wynika, że bardziej udane relacje i związki powstają między ludźmi z mniejszymi różnicami, niż u partnerów ze skrajnymi typami osobowości. Według tego szczęśliwszy związek powinien wystąpić między osobami z osobowością typu choleryk i sangwinik, niż np. choleryk i flegmatyk... Ale to o niczym nie świadczy, gdyż życie często udowadnia nam, że nie ma sposobu, czy jakiegokolwiek pewnego przepisu na udany zwiazek. Wszystko zależy od głównych zainteresowanych.

BN

Lubisz ten materiał? Podziel się nim ze znajomymi:

Podobne artykuły

Odwiedź nas na Facebooku